почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

ОБВЕЗНИЦЕ НА БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ

 

Тржиште обвезница на Београдској берзи веома је слабо развијено. Једини предмет трговања на том сегменту тржишта представљају обвезнице републике Србије, издате на основу измирења старе девизне штедње грађана. Током 2002. године, држава Србија емитовала је 15 серија обвезница, од А2002 до А2016, у вредности од 4,2 милијарде евра, које на наплату доспевале сваког 31. маја. До сада је доспело шест серија, од А2002 до А2007, при чему су средства исплаћивана из буџета Србије.

Све ове обвезнице издате су у нематеријалном облику, као електронски запис, гласе на име, а њихов промет ослобођен је пореза на промет, провизија на платни промет, пореза на капиталну добит итд. Занимљив је податак да се ове државне обвезнице могу пре рока доспећа користити и за куповину акција предузећа у приватизацији, као и станова, зграда, пословног простора и друге имовине у државној својини по њиховој номиналној вредности. Због ове карактеристике ових серија обвезница, долазило је до бројних манипулација власницима обвезница, махом неоинформисаних грађана. Бројна физичка и правна лица нудили су откуп обвезница РС по веома лошим ценама, које су значајно одударале од тржишних, на Београдској берзи. Постоје два начина да се ове обвезнице продају – на берзи, преко брокера, у еврима и у банци, која уз одређени дисконт, исплаћује власнике у динарима.

Државним обвезницама се на Београдској берзи тргује континуираном методом и сврстане су на А Листинг, као најквалитетније хартије на Берзи. Током 2007. године, овим се обвезницама трговало за 16,6 милијарди динара, а у 2006. за 13,3 милијарде. При том треба истаћи да је на име доспелих обвезница РС емитованих по основу старе девизне штедње грађана од јуна 2000. године, до краја септембра 2007. исплаћено укупно 1,3 милијарде евра.

 

Година Промет обвезницама РС

2002.    1.720.908.815

2003.   10.156.663.635

2004.    9.042.553.542

2005.    9.191.194.891

2006.   13.285.197.894

2007.   16.633.582.012

РСД, Извор Београдска берза

 

Задњих неколико година, државне обвезнице по основу старе девизне штедње грађана су једине дужниче хартије којима се на Београдској берзи тргује. Од 2004. године нема трговања корпоративним обвезницама, пошто од тада ни једна хартија није била предмет трговања. Те 2004. године, корпоративним обвезницама трговало се за 3,7 милијарди динара, што није ни мало занемарљив обим промета. Очигледно је да је овај сегмент тржишта потпуно занемарен и да компаније тренутно не виде бољу могућност за финансирање путем емисије обвезница. Њима је тешко да пронађу гаранта емисије, с обзиром на опште несигурно стање у привредни, али и друштву у целини. Такође, због таквог ризика, финансирање путем обвезница испада скупље од узимања кредита код пословних банака. Бројна акционарска друштва до дугорочног финансирања долазе и путем докапитализација, што путем јавних, што путем затворених емисија, за постојеће акционаре.

Још један сегмент тржишта обвезницама потпуно је занемарен. Издавањем муниципалних обвезница, локалне самоуправе дошле би до значајних извора финансирања свог рада. Међутим, оне се још не издају пре свега због законских препрека, јер локалне самоуправе немају значајне сопствене изворе, па постоји ризик да општина неће моћи да исплати обвезницу о року доспећа. Такође, постоји и значајна неинформисаност руководећих органа локалних самоуправа, па и у томе треба тражити разлог што се процес емисије ових хартија још увек у Србији није десио.

Недавно је оформљена Радна група за унапређење финансијском система у Србији, у оквиру Минисарства финансија, одакле је најављен план да се до краја 2009. године на Београдској берзи нађе од три до пет обвезница локалних самоуправа и компанија. Уколико се ови планови остваре, српско финансијско тржиште добиће нове, квалитетне и нискоризичне хартије за којима велике потребе имају институционални инвеститори, пре свега приватни пензиони фондови. Без развијеног тржишта обвезница, нема ни развијеног финансијског тржишта у целини.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net