почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Карактеристике и предности ИПО

 

ИПО је први корак у трансформацији приватне или државне фирме у “јавну” компанију. Након ИПО-а, менаџмент редовно мора да извештава акционаре о пословању и стратегији фирме. То значи да је захтевније бити котиран на берзи него бити затворена компанија. Има неколико разлога због којих се компаније одлучују за ИПО. Тако може да се финансира раст, акције постају ликвидне и њихова вредност транспарентна, што је повољно за постојеће акционаре, а ликвидне акције се могу користити као средство плаћања уместо кеша при преузимање других фирми. Уз то, ИПО може да се искористи и за унапређење профила и бренда компаније, стварање додатног механизма стимулисања менаџмента и запослених и за проширење структуре акционара.

Додатни капитал који је компанија прикупила путем иницијалне јавне понуде повећава нето вредност компаније. Са овим додатним капиталом, компанија гради нову финансијску позицију на основу које може прикупљати или позајмљивати нова средства, често по повољнијим условима.

Иницијална јавна понуда недвосмислено подразумева промену досадашње власничке структуре компаније. Постојећи власници ће њоме добити нове сувласнике, често анонимне. Њихов мотив није преузимање компаније већ учешће у профиту. Карактеристика ИПО је то што у куповини акција учествује већи број мањих инвеститора, грађана, за разлику од докапитализације, када се тражи стратешки партнер.

Код ИПО-а јавних предузећа држава задржава, кроз „златну акцију“ или на неки други начин управљање предузећем док код докапитализације нови стратешки партнер учествује у доношењу стратешких одлука. Код НИС-а могућа су два облика ИПО-а. Први да држава избаци свој пакет, а други да сама компанија емитује нове акције. У случају да се држава определи за први модел, све паре би, од продаје њеног удела отишле у буџет, а у случају другог за инвестирање у предузеће.

Емисија акција путем ИПО-а може трајати четири или пет месеци ако је компанија у добром стању, или дуже, у зависности од спремности фирме за ИПО. Сам процес ИПО-а се може поделити на три основне фазе, припрему, маркетинг и утрђивање цене, односно трговање акцијама. У припремној фази спроводи се детаљна анализа,затим се врши процена вредности фирме и финалној фази се одређује почетна цена акција и обавља трговина акцијама.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net