почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Процес и методи спровођења ИПО-а

 

Путем иницијалне јавне понуде може се извршити потпуна приватизација компанија, приватизација јавног сектора у државном власништву или већинском државном. На основу досадашњих искустава земаља у окружењу, најбоље резултате је дала диверсификација власничке структуре компанија, јер само такве компаније добијају на атрактивности и остају присутне на тржишту капитала за дужи временски период.

Процес ИПО прати дилема, да ли се обратити индивидуалним (ретаил) или институционалним инвеститорима. Уколико се компанија определи за индивидуалне инвеститоре, у процесу промоције јавне понуде, може и требало би да се у значајној мери ослони на постојећи систем маркетинг активности. Избор квалитетних институционалних инвеститора јесте посао инвестиционе банке. Инситуционални инвеститори су, по правилу, агресивнији у односу на индивидуалне, појединачне или како се често каже „мале“ инвеститоре. Институционални инвеститори су углавном специјализовани за одређене врсте акција. Инвестициони банкари тачно знају ко је међу инвеститорима заинтересован за одређену област, који инвеститори су стрпљиви и спремни су да сачекају, а који су пак, нестрпљиви и брзо продају купљене акције. Процес избора инвеститора је, дакле, веома важан у ИПО, јер је у интересу компаније да акције купе квалитетни и дугорочни инвеститори, који имају висок степен поверења у менаџмент компаније.

Иницијална јавна понуда може се спровести на неколико начина: методом фиксне цене, методом „боок буилдинг“ и комбинацијом ова два метода. У поступку спровођења ИПО се најчешће примењује и тзв. пороцедура „боок буилдинг“-а. Реч је о процедури коју компаније, посредством underwritera, користе за ефективну дистрибуцију емитованих акција. Наиме, честа је ситуација да је тражња за понуђеним акцијама већа од понуде, па је неопходно направити избор, у смислу броја и структуре инвеститора, будућих акционара компаније. Дакле, процес “боок булдинга” усмерен је на раздвајање великих и индивидуалних инвеститора, и одређивање распона цене, односно цене по којој ће се извршити продаја акција након истека дефинисаног рока за достављање понуда.

У погледу саме технике, поступак ИПО-а могуће је сповести кроз јавну понуду потпуно нових акција (уређују одредбе Закона о привредним друштвима), у оквиру повећања основног капитала или кроз обично укључивање акција на организовано тржиште, без повећања основног капитала (спровођење је прописано одредбама Закона о хартијама од вредности).

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net