почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Шта је ИПО?

 

Иницијална јавна понуда (initial public offering – IPO), као и што сам назив говори, представља прво појављавање акција неке компаније на примарном тржишту капитала. Иницијалном јавном понудом сматра се трансакција путем које предузеће из неког од затворених облика прелазе у јавна отворена акционарска друштва. Поступком ИПО-а врши се корпоратизација капитала предузећа, чиме се он изражава кроз број и вредност акција. Дакле, реч је о првој јавној емисији и јавној понуди акција неке компаније. Кроз поступак ИПО–а акције се нуде најширој инвестиционој јавности, односно заинтересованим инвеститорима који би новчаним средствима куповали акције, а компанија на тај начин прибавља неопходан капитал, свеж новац, за сопствени развој пословања

Иницијална јавна понуда, односно примарна емисија акција представља прилично сложен и захтеван процес. Стога се емитенти најчешће ослањају на услуге инвестиционе банке која обавља целокупан посао, од идеје до реализације примарне емисије акција. Инвестициона банка наступа у улози покровитеља емисије. Значи, потписује емисију и обавезује се на откуп акција од издаваоца по договореној цени, или се пак, обавезује да ће откупити све акције непродате инвеститорима на тржишту. Друга алтернатива је, избор агента емисије чији задатак јесте што боља промоција атрактивности улагања у акције компаније. Уколико инвестициона банка, потписник емисије, не жели или не може да преузме цео ризик емитовања и продаје акција, одлучује се да редукује ризик формирањем такозваног Синдиката потписника, који представља групу инвестиционих банкара који учествују у продаји емисије.

Основни задатак инвестиционе банке, односно покровитеља емисије у поступку ИПО, јесте да одреди врсту акција које ће бити емитоване (обичне или преференцијалне), цену по којој ће се инвестиционој јавности понудити акције и време изласка на тржиште. У процесу одређивања цене акција, које су предмет јавне понуде, потписник емисије мора обратити пажњу на неколико кључних параметара, као нпр. финансијско стање компаније, профитабилност, стопу раста, степен поверења инвеститора исл. Дакле, да би компанија могла успешно да спроведе јавну понуду, неопходно је да има стабилну тржишну и финансијску позицију, препознатљив бренд, реалне могућности развоја, одређен ниво профитабилности, одговарајућу кадровску структуру, затим, професионалне, партнерске и кооперативне односе са окружењем, међународно сертификоване процесе и производе, и да има успостављен ефикасан механизам пословног и финансијског извештавања и интерне контроле.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net