почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ХоВ И ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХоВ

 

У току историјског развоја финансијског тржишта, услед недостатка адекватне регулативе, јавиле су се малверзације и преваре као његови саставни делови. Такво тржиште је функционисало све до слома Њујоршке берзе 1929. године и велике економске кризе почетком тридесетих година. Увидевши потребу за свеобухватним регулаторним телом и државним органом, чији би основни циљ био заштита инвеститора, у САД се 1934. године оснива прва Комисија за хартије од вредности и доноси се низ закона који регулишу функционисање финансијског тржишта. Данас америчка Комисија за хартије од вредности има богато дугогодишње искуство регулације и надзора, па стога и нечуди што су регулаторна тела, у великом броју земаља, организиована по узору на САД.

Регулисање финансијског тржишта има за циљ, пре свега, заштиту инвеститора, кроз обезбедјење ефикасног, поштеног и транспарентног тржишта и смањење системског ризика. У нашој земљи, Комисија за хартије од вредности је основана 16. фебруара 1990. године. Она је одговорна за законито функицонисање тржишта хартија од вредности и у том смислу, Комисија врши надзор над применом Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, Закона о преузимању акционарских друштава и Закона о инвестиционим фондовима. Комисија има пет чланова, укључујући и председника Комисије, које на предлог надлежног радног тела за послове финансија Народне Скупштине Републике Србије, бира и разрешава Народна Скупштина Републике Србије. Комисија за ХоВ је од маја 2002. године редовни члан Међународне организације комисија за ХоВ (ИОСЦО), коју чине националне комисије за ХоВ бројних земаља, берзе и друге саморегулаторне и финансијске организације на финансијском тржишту. ИОСЦО је основана са циљем да њени чланови сарађују како би промовисали високе стандарде регулације у намери да одржавају ефикасна и стабилна тржишта ХоВ, али и да размењују информације о искуствима, уједињују напоре у циљу успостављања стандарда и пружају узајамну помоћ ради промовисања интегритета тржишта ХоВ ригорозном применом стандарда и ефективним акцијама против прекршилаца закона. Чланство у ИОСЦО-у је нарочито битно са аспекта развоја домаћег тржишта, јер ИОСЦО у оквиру својих радних тела разматра поједине појаве и проблеме и даје инструкције земљама у циљу развоја домаћег тржишта и побољшања регулативе.

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (ЦРХоВ) представља институцију која води јединствену евиденцију законитих ималаца ХоВ и евиденцију о правима из тих хартија. ЦРХоВ обавља и послове клиринга и салдирања трансакција закључених са ХоВ, односно врши пренос власништва, истовремено са плаћањем, тако да не може да се догоди ситуација у којој неко прода хартије од вредности и не добије новац. Клиринг представља утврђивање обавеза и потраживања по основу ХоВ и новчаних средстава између учесника на финансијском тржишту, док салдирање представља конкретно извршење обавеза насталих током трговања, односно сам пренос ХоВ и новчаних средстава.

У Србији је ЦРХоВ започео са пословањем новембра 2001. године и од тада води јединствену евиденцију о власницима свих ХоВ које су емитоване у држави. У складу са Законом о тржишту хартија од вредности, права власника из ХоВ настају у тренутку уписа тих хартија на њихов рачун који се води у ЦРХоВ, па је више него очигледно колико је ЦРХоВ битан за функционисање финансијског тржишта. Захтев за упис хартија од вредности у ЦРХоВ може поднети свако заинтересовано лице, с тим што пре тога мора имати закључен уговор са неким од 100 чланова Централног регистра хартија од вредости, који ће за њега обавити ту процедуру. Тренутно је у ЦРХоВ уписано скоро 2.500 различитих ХоВ издатих на територији Републике Србије, при чему највећи део, односно скоро 2.400, представљају акције предузећа. При том, укупна вредност уписаних ХоВ износи 19,5 милијарди евра, док је број акционара на крају прошле године био већи од 900.000. Највећи број ових акционара, односно чак 99,5%, представљају мали акционари, са мање од 5% власништва у предузећу. Готово половина акционара представљају правна лица, док се 20% акција налази у власништву физичких лица. Само током прошле године, у Централном регистру, регистровано је преко 130.000 нових клијената, као и 350 нових издавалаца ХоВ. У 2008. години ЦРХоВ очекује обиман и захтеван посао, пошто ће се, као последица доношења Закона о праву на бесплатне акције, у евиденцију ЦРХоВ уносити милиони грађана Србије.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net