почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

МЕРЏЕРИ - ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

 

Мерџери и аквизиције представљају методе трансформације предузећа у условима глобализације које омогућавају фирмама да се прилагоде шансама из окружења и на бољи начин позиционирају како би оствариле већу вредност за своје интересне групе. Мерџери, за који се код нас још користе и појмови фузија, интеграција или припајање, представља трансакцију у којој настаје један економски ентитет од претходних два или више ентитета. Најчешћи случај мерџера је када једно предузеће апсорбује друго. За мерџере је посебно карактеристично да је реч о добровољном споразуму два предузећа, где једна компанија прикључује сву активу (и пасиву) друге компаније, чиме се увећава њена величина. Власници прикључене компаније могу заменити своје акције за акције нове увећане фирме. Такав један пример је припајање Новосадске млекаре нашој великој компанији Имлеку, при чему је она престала да постоји у том облику. Један сличан облик је консолидација, који се разликује једино потоме што спајањем два предузећа настаје сасвим ново предузеће, док ранија два престају да постоје, а њихови власници нису оштећени јер могу да замене своје акције за акције нове заједничке фирме.

Други облик трансакције су аквизиције. То је врло широк појам који се користи у случају када једно предузеће купује и стиче пакет акција другог предузећа. На тај начин оно може преузети контролу и доћи у ситуацију да одлучује о његовој будућности. Данас је то основа остваривања раста и синергије великих и јаких компанија, као и бољих перформанси и стратешких циљева. Да би оствариле свој пуни синергетски ефекат потребно је да процеси аквизиције буду адекватно пројектовани, да се склапању аквизиционог посла приђе на одговарајући начин, са одговарајућом тактиком, те да постаквизациона интеграција буде имплементирана на основу утврђеног планског програма аквизиције. Аквизиција може имати различите облике и начине реализације. На пример, плаћање се може обавити у готовом новцу или хартијама од вредности, може бити пријатељска и непријатељска и може бити усмерена ка потпуном или делимичном стицању контроле над другим предузећем. Такође, она се може одвијати у три облика: као директна и приватна понуда менаџмента жељеног предузећа, као јавна понуда за откупом акција и као аквизиција физичке активе.

Трећи облик је преузимање (такеовер) који представља термин који је врло често повезан са активностима мерџера и аквизиција. Често је сматран неодређеним јер се везује и за пријатељске и за непријатељске облике трансформације контроле са једне групе власника на другу.

Активности мерџера и аквизиција су у свету доживеле велики процват у последњих десетак година. Из године у годину долази до раста, како броја појединачних трансакција тако и њихове укупне вредности.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net