почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Велика Британија

 

Лондонска берза је назив за главну финансијску берзу у Великој Британији. Званично је основана 1802. године иако је неформализованој форми трговина хартијама од вредности у Лондону почела још у 17. веку по кафанама и крчмама. Године 1973. регионалне берзе у Великој Британији ујединиле су се са Лондонском берзом у Берзу Велике Британије и Ирске. После темељне реорганизације финансијског система 1986. године, тзв. „Биг Банг“, ова организација је прерасла у Међународну берзу Уједињеног Краљевства и Републике Ирске иако је и даље остала позната као Лондонска берза. Године 1986. на берзу је уведен СЕАQ компјутерски систем који је знатно смањио обим пословања на паркету. 2007. годинеТхе Лондон Стоцк Еxцханге се удружила са Италијанском берзом формирајући на тај начин водеће капитално тржиште. У јуну 2007. Године је уведен ТрадЕлецт, нови систем трговања који пружа могућност повећања и усавршавања нивоа услуга. Капацитет и брзина трговања су се повећали са преко 600.000 трансакција дневно и свака трансакција се извршава за 6 милисекунди!

Берза омогућава свим компанијама, од гиганата до мањих предузетника широм света, да повећају свој капитал који им је потребан, на четири основна тржишта. То су главно тржиште (Маин Маркет) на коме се котирају нацењеније и најпрестижније светске компаније. На њему је листирано око 1800 компанија са тржишном капитализацијом од скоро 4.000 милијарди фунти. Затим постоји АИМ (Алтернативно инвестиционо тржиште) које је креирано као тржиште за младе компаније у развоју. У 2004. години оно је обухватало 65 процената свих ИПО у Западној Европи. Тренутно се листира око 1800 емитената са тржишном капитализацијом од око 37 милијарди фунти. За разлику од главног тржишта, није потребно имати минималну капитализацију, мнимални број акција у јавном оптицају, документован претходни ток секундарног трговања акцијама нити посебну дозволу акционара. Довољно је имати номинованог саветника, ангажованог брокера, статутарну слободу располагања акцијама, пријавна документа и плаћену годишњу провизију АИМа. Још једно тржиште је Профессионал Сецуритиес Маркет на ком се листирају дужничке хартије и депозитне потврде. Као четврто тржиште постоји Специалист Фунд Маркет, тржиште које је усмерено на посебне специјализоване инвестиционе ентитете.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net