почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Македонска берза

 

Македонска берза је започела са радом септембра 1995. године када је одржана седница Оснивачке скупштине ове берзе. Ово је званични датум оснивања прве организване берзе у Македонији. Берзу су основала 19 оснивача, од којих су 13 банке. Цео пројекат оснивања је реализован уз помоћ Бритисх Кноw- Хоw Фунд. Иако је основана 1995., често се за њен рођендан узима 28. март 1996. године, када је почело званично трговање на берзи. На самом почетку се трговало два пута недељно, уторком и четвртком, континуираним методом и методом преовлађујуће цене. Исте године је Македонска берза примљена као пуноправна чланица Федерације Евроазијских берзи (ФЕАС). Почев од јануара 2002. године на берзи се тргује четири пута недељно, од понедељка до четвртка. Те године је издата и прва емисија обвезница за повраћај денационализоване имовине које је издала Република Македонија. Почетком 2003. године ова берза је успоставила сарадњу са Београдском берзом, а потом и са Загребачком и Бугарском берзом. Касније се информатички повезује и са осталим берзама из региона бивших југословенских република. Крајем 2004. се уводи нови Македонски берзански индекс (МБИ-10). Од јуна 2007. на берзи је почео да се посматра индекс МБИД који обухвата емитенте који су изабрани на основу критеријума броја дана у трговању и оствареног промета. Анализе у периоду пре његовог увођења показале су велико интересовање инвеститора за трговање акцијама јавних друштава. Током 2007. године обим трговања на берзанском тржишту је износио 73 процената од укупног промета, док је трговање акцијама јавних друштава чинило 21 проценат укупног промета. Због тога се наметнула потреба увођења индекса који ће пратити кретање цена акција јавних друштава. Од јуна 2006. у употреби је ценовни индекс ОМБ који прати кретање цена обвезница за повраћај денационализоване имовине.

2007. година је била најуспешнија у историји берзе. Остварен је промет од око 695 милиона евра, а МБИ-10 је достигао своју највећу вредност. Један од главних догађаја у прошлој години је да су Београдска, Македонска, Загребачка и Љубљанска берза у Скопљу потписале Меморандум о партнерству. Документом је најављена ближа сарадња у промоцији регионалног тржишта, међународној промоцији регионалних издавалаца и производа. Партнерство ће омогућити даљи развој регионалног и националних тржишта и усмерено је ка сервисирању потреба главних регионалних и међународних интересних група - институционалних и ретаил инвеститора, инвестиционих компанија и издавалаца. Као посебни циљеви за 2008. годину саопштени су - развој и публиковање регионалног бенцхмарк индекса и регионалног перформанце-трацкинг индекса, припрема и организација регионалне и међународне конференције инвеститора у циљу промоције водећих регионалних производа, припрема и објављивање полугодишњег регионалног билтена и постављање wебсајта који репрезентује регионално тржиште.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net