почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Црна Гора

 

Тренутно у Црној Гори постоје две берзе, Монтенегроберза и НЕX (Нова берза хартија од вредности Црне Горе). Монтенегроберза је основана у јуну 1993. године. Берза је имала три емисије, тако да су највећи акционари берзе по подацима с краја 2007. године Хипотекарна банка а.д., Ловћен осигурање а.д., Инвест банка Монтенегро а.д., Прва Банка Црне Горе а.д. и Про Владеx д.о.о. Подгорица. Монтенегроберза је добила дозволу о пословању 14.12.2000. године од Комисије за ХОВ Црне Горе. Од септембра 2006. године, Монтенегроберза је у потпуности у приватном власништву, што значи да је Влада Црне Горе, аукцијском продајом на берзи, продала свој удео од 5 процената у Монтенергоберзи. За овај пакет, постигнута је цена од 1.100,00 евра по акцији, или пет пута више од номиналне вредности, што представља тржишну капитализацију Берзе од 1,4 милиона еура.

Друга, млађа берза у Црној Гори је НЕX Монтенегро, односно Нова берза хартија од вредности Црне Горе. Ова берза је основана 20.09.2001. године са основним капиталом од 173.839 евра. Тржишна капитализација берзе варира око 3 милијарде евра. Процентуална промена берзанског тржишта се прати помоћу два индекса НЕX20, којим се прати учешће емитената, и НЕX ПИФ, којим се прати учешће фондова. Акционари Берзе су Атласмонт банка а.д., АтласМонт а.д., друштво за управљање, ЦГ брокер а.д., Црногорска комерцијална банка а.д., Холдер брокер а.д., КД Монт а.д. друштво за управљање, Монте Адриа брокер а.д. и Пословно удружење брокера Црне Горе.

У Црној Гори постоји иницијатива да Монтенегроберза преузме НЕX и да се на тај начин реши проблем постојања две берзе у Црној Гори. Представници НЕX берзе сматрају да би интеграција тржишта капитала донела бенефите акционарима и осталим актерима трговине кроз подизање нивоа оперативне ефикасности домаћег тржишта капитала, увођењем једног система трговања, тарифе, једног сајта као и националног индекса, што ће бити и позитиван сигнал страним инвеститорима.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net