почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

 

Финансијско тржиште Босне и Херцеговине је најмлађе од земаља бивше Југославије и самостално делује у два засебна ентитета. Берза у Републици Српској, тачније у Бањалуци, основана је 2001. године, док је прво трговање обављено марта 2002. Законска основа створена је још 1998. године, усвајањем Закона о хартијама од вредности, али се на отпочињање трговање чекало целе четири године. Прва компанија чије су се акције нашле на Бањалучкој берзи, али и у целој Босни и Херцеговини била је Рафинерија уља АД из Модриче. Све до јула 2006. године, на Бањалучкој берзи се није трговало сваким радним даном. Постепено се број радних дана у недељи повећавао, па је са почетног једног радног дана, 2006. године успостављено свакодневно трговање. Током 2004. године уведена су и два основна индекса Бањалучке берзе – БИРС и ФИРС, а осим њих данас постоје и индекси предузећа Електропривреде РС, финансијског, металског сектора и грађевинског сектора. Индекс БИРС обухвата 30 најликвиднијих хартија Бањаличке берзе, док корпу индекса ФИРС инвестициони фондови. Тржиште има неколико сегмената, међу којима и засебан сегмент хартија из дистрикта Брчко, на ком се налази 15 акција предузећа из те области.

Укупан промет на Бањалучкој берзи у 2007. години износио је око 370 милиона евра, што је за 91,16% више него у 2006. Акција са најевћим годишњим прометом у 2007. години јесте акција Рафинерије наште АД Босански Брод, са прометом од око 30 милион евра. Промет обвезницама износио је тек 0,11% укупног годишњег промета, а највише се трговало обвезницама Балкан Инвестмент Банке АД Бања Лука. У 2007. години индекс БИРС имао је пад за 11,10%, док је ФИРС забележио годишњи раст од 9,33%. Тржишна капитализација последњег дана 2007. године износила је око 3,8 милијарди евра, што је за 3,87% више него на крају 2006. године.

Паралелно процесу оснивања берзе у Бањалуци, текло је оснивање берзе у главном граду Босне и Херцеговине Сарајеву. Крајем 2001. године осам брокерских кућа основало је Сарајевску берзу, да би се прва аукција одржала априла наредне годиен у износу од 3.000 конвертибилних марака. Укупан промет на крају 2002. године био је око 20 милиона евра, а истрговано је 11 милиона акција у преко 20.000 трансакција. Постепено се увећавао број листираних акција као и обим промета, а 2003. године је уведен први берзански индекс у БиХ, под називом Босниан Инвестмент Фундс Индеx – БИФX. Главни индекс Сарајевске берзе САСX-10 уведен је током 2005. године. БИФX данас обухвата 11 приватизационих инвестиционих фондова листираних на Сарајевској берзи, док САСX-10 обухвата 10 најквалитетнијих босанских акција.

Тржиште Сарајевске берзе подељено је у три сегмента – званична котација, котација фондова и слободно тржиште. Званична котација представља сегмент на ком се листирају најквалитетније компаније, које задовољавају строге критеријуме прописане од стране Берзе, док котација фондова представља подсегмент званичне котације који је резервисан за инвестиционе фондове. Слободно тржиште је сегмент Сарајевске берзе на којем су услови пријема најблажи и да би трговање одређеном хартијом почело на слободном тржишту, довољно је да брокерска кућа или емитент сам достави захтев за уврштење.

Укупан промет Сарајевске берзе у 2007. години износио је око 600 милиона евра, што чини 63,18% укупног промета свих берзи у Босни и Херцеговини. Промет званичне котације чинио је тек 8,58% укупног промета на Сарајевској берзи, а највише трговања на овом сегменту имале су акције Босналијека АД Срајево, у износу од око 40 милиона евра. Тржиште фондова остварило је промет од око 130 милиона евра, док је готово три четвртине промета у 2007. години остварено на слободном тржишту. Највећи промет на овом сегменту, али и на целој Сарајевској берзи имале су акције Фабрике духана АД Сарајево, којима се трговало за нешто више од 40 милиона евра. У 2007. индекс БИФX забележио је раст вредносто од готово 27%, а главни индекс Сарајевске берзе САСX-10 од 29,05%.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net