почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

ЦИЉЕВИ

 

За сва предузећа, без обзира у којој се улози нашла, као једна од врховних циљних функција се узима максимизирање вредности за власнике. У остварењу тог циља предузећа могу користити различите врсте стратегија. Једну од најзначајнијих представљају стратегије раста. За оне субјекте који се налазе у улози понуђача остваривање мерџера и аквизиција уствари представља реализацију раста, пошто тиме они повећавају своју величину. Три важна циља која предузећа желе да остваре су синергија, порески ефекти и коришћење повољних пословних прилика. Синергетски ефекти се јављају у случају када је укупна вредност две компаније које се повезују већа од простог збира њихових појединачних вредности. Постоје рани извори синергије као што су остваривање ефеката економије обима, елиминисање слабости, смањење административних трошкова, техничко технолошке иновације и слично. Са друге стране оне могу донети пореске ефекте, односно уштеде и смањивање степена пореског оптерећења. Још један од циљева је коришћење повољних пословних прилика које се односе на ситуацију када су тржишне цене акција циљног предузећа на релативно ниском нивоу, далеко испод њихове реалне вредности. Тада су аквизиције и преузимања један од сигурних начина да се креира благостање за власнике.

Осим ових постоје и други циљеви оваквих пословних трансформација. Међу њима је и улазак на нова тржишта, нарочито у случају споро растућег тржишта, тржишта са нееластичном тражњом на смањење цена и слично. Други циљ овом стратешком приступу је и повећање оперативне ефикасности што може да подразумева деловање различитих економија, постизање синергетских ефеката у обављењу различитих пословних функција, остваривање различитих уштеда и рационализације целог пославања предузећа. Поред ових, јавља се наравно и циљ постизања што веће профитабилности, што је ускладу са основном циљном функцијом савременог предузећа.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net