почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

ЕПС и П/Е рацио

 

Финансијски показатељ од изузетне важности је добит по акцији (еарнингс пер схаре – ЕПС). Он се уствари добија из односа нето добити и укупног броја емитованих акција. Овај показатељ је важан због израчунавања П/Е рација. Коришћење ЕПС може бити суочено и са одређеним проблемима и ограничењима. Један међу најзначајнијим проблемима је тај што израчунавање ЕПС може бити под утицајем рачуноводствених стандарда. Други је тај што ЕПС игнорише временску вредност новца, па треба избегавати одлучивање на бази његових дугорочних пројекција. Проблем је и тај што не узима у обзир ни пословни ни финансијски ризик.

Такође је битно напоменути да ЕПС може расти са повећањем нивоа дуга у предузећу. То може створити погрешну слику у случају да је стопа приноса предузећа мања од трошкова капитала. У том случају ће ЕПС расти, иако је вредност предузећа, а тиме и благостање власника смањују.

Компанија на крају сваког квартала објављује ЕПС на основу генерално прихваћих рачуноводствених принципа (овај извештај са прави на захтев Комисије за хартије од вредности). Такође, постоји про форма ЕПС који приликом израчунавања изузима неке приходе и расходне ставке које су једнократног карактера па он показује уствари дугорочни тренд остварења зарада.

Постоји и готовински ЕПС који користи оперативни готовински ток (оперативни кеш флоу) за израчунавање ЕПС. Такође, постоји и ЕПС који се за познатије компаније цитира веома често у агенцијским и специјализованим пословним вестима. Инвеститори морају бити опрезни приликом примања информација о зарадама компаније јер у зависности на који начин су оне интерпретиране (односно израчунате) зависиће и одлука да ли ће се одлучити за куповину неке акцију или не.

Показатељ односа цене акције и зараде компаније је најстарији и најчешће коришћен параметар када се вреднују акције и означава се са П/Е (прице/еарнингс – цена/зарада по акцији). П/Е рацио представља један од најважнијих финансијских показатеља везаних за инвестирање у акције. Реч је пропорцији, то јест односу тржишне цене (П-прице) и добити по акцији (Е-еарнингс пер схаре – ЕПС). ЕПС се обично узима из последња четири квартала али понекад може бити дат и као процена зарада које се очекују у наредна четири квартала (пројектовани или напредни П/Е). Трећа варијација овог показатеља је сума последња два квартала и процена будућа два. Не постоји велика разлика између ових варијација. Важно је схватити да се у првом случају користе историјски подаци за израчунавање док су друга два случаја базирани на аналитичким проценама које нису увек перфектне и прецизне.

Овај показатељ је изузетно значајан пошто омогућава поређење једне компаније са другом, поготово у оквиру исте гране, али и са одређеним просецима. Поред тога, он се може користити и за праћење једне компаније током времена од на пример пар година.

П/Е рацио поједини аутори називају и појмом „мултипликатор добити“. Тај назив је добио пошто П/Е показује колики је број пута добит предузећа изражена у текућој тржишној цени акција. Према томе, слободно се може констатовати да П/Е рацио одражава очекивања инвеститора у погледу потенцијала раста и развоја компаније. Он се зато и везује за развојне могућности предузећа, пошто одражава оптимизам или песимизам инвеститора. Другим речима, П/Е одсликава спремност купаца акција да плате одређену цену на тржишту како би остварили одговарајући приход од поседовања акција.

П/Е има изузетно велики значај. Пре свега, он се користи у анализи инвестиционих алтернатива. Сагледавање његове висине може бити један од релевантних показатеља како би се донеле што правилније инвестиционе одлуке.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net