почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Други финансијски показатељи

 

Принос је основни фактор због кога се инвеститори одлучују да инвестирају свој капитал. Он представља неку врсту награде за преузети ризик. При одлучивању између различитих инвестиционих алтернатива се корстимо многим финансијским показатељима који нам говоре о висини ове награде.

Принос на акцијски капитал (РОЕ-ретурн оф еqуитy), представља једну од најважнијих мера приноса власника акција. Његова вредност нам говори како предузеће користи акцијски капитал, односно колико је добити остварила са тим капиталом. Из наведеног закључујемо да је РОЕ количник нето добити и укупне књиговодствене вредности акцијског капитала.

На његову вредност утичу три битна елемента: укупни обрт активе (мери ефикасност коришћења активе), финансијкски левериџ (мери део активе који је финансиран путем дуга)и профитне маргине(говори нам који део прихода остаје као профит). Повећањем обрта активе, финансијског левериежа и профитних маргина, повећава се и принос на акцијски капитал. РОЕ представља мерило укупних перформанси предузећа, даје оцену реалних приноса влансика акција, на основу њега се одређује реална цена акција и његовом анализом инвеститори много лакше доносе одлуке у које акције да улажу свој капитал.

Постоји још једна стопа приноса из групе рација профитабилности, која је битна за власнике акција предузећа. Реч је о приносу на активу, односно РОА (ретурн оф ассетс). Принос на активу представља однос укупне добити и просечног нивоа активе. И на РОА утиче већи број елемената од којих су: оперативана ефикасност, укупан обрт активе, каматне стопе, порески фактори и наравно левериџ који повезује ове две стопе, јер се његовим множењем са РОА добија РОЕ

Поред наведених постоје и други финасијски показатељи који нам пружају веома битне информације. Један од њих је и књиговодствена вредност акција, која се добија као количник укупне књиговодствене вредности акцијског капитала и броја емитованих акција и представља користан показатељ вредности акција. Упоређивањем књиговодствене и тржишне вредности долазимо до другог параметра који се користи у анализи цена акција и при доношењу одлука о мерџерима и аквизицијама ( ако је овај рацио мањи од 1.0 препоручује се да се настави са тим активностима). Пропорција дивиденде и укупне добити даје рацио исплате. Он нам говори који ће део добити бити исплаћен власницима акција у виду дивиденде а његова реципрочна вредност показује који део добити је задржан ради самофинасирања предузећа. Уклолико је рацио задржавања, односно реципрочна вредност рациа исплате 1.0, значи да је 100% добити задржано и неће бити исплате дивиденде акционарима.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net