почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Љубљанска берза

 

Како је Словенија данас најразвијенија држава на територији бивше Југославије и једина од бивших република има чланство у Европској Унији, разумљиво је да има и најразвијеније финансијско тржиште. Иако Љубљанска берза ове године прославља 19 година свога рада, мало ко зна да је Словенија имала берзу много раније. Прва берза у Љубљани основана је још давне 1924. године, али је због ИИ светског рата престала са радом 1942. године. Током рата дошло је до суспензије трговања на берзи, а у послератном прериоду берза је била забрањена, па се слично као и у другим републикама, на њено поновно отварање чекало скоро пола века.

Драготин Хрибар је 1922. године, заједно са својим пословним пратнерима, увидео да поред Загреба треба да се отвори још једна берза и изабрао Љубљану као град у коме ће та берза радити. Од тога дана почињу настојања да се оформи берза и почне са својим радом, која су трајала пуне две године. Труд се исплатио и 16. августа 1924. године долази до првог трговања на Љубљанској берзи. У почетку се трговало само хартијама од вредности и робом, претежно дрветом и житарицама, док су касније уведени и мењачки послови. За разлику од данас, тадашња трговина се обављала на берзанском паркету, где су брокери узвикивали своје продајне и куповне налоге и упаривали их на лицу места. Што се тиче трговања, трговало се са 27 хартија од чега су већином биле државне хартије од вредности. Многе тадашње компаније, које су издавале своје хартије, су претече данашњих добро познатих Словеначких предузећа као што су Пивара Унион, Текстилна индустија Коцевје, Здружене папирнице итд.

Данашња берза у Љубљани основана је 26. децембра 1989. године после доношења закона који су увели правну регулативу у ову област. Прво трговање одиграло се 29. Марта 1990. године у коме је учествовало 14 брокерских кућа и трговало се са 11 хартија. Тржишна капитализација Љубљанске берзе данас износи 19.740,1 милон евра, тргује се са 189 акција у периоду од 09:30 до 13:00 часова помоћу два метода трговања, континуираним и методом аукције. Берза има четири индекса СБИ 20, СБИ ТОП, ПИX, БИО. СБИ 20 је општи индекс и мери преформансе целог словеначког организованог тржишта, СБИ ТОП индекс одражава промене цена само најликвиднијих хартија од вредности док ПИX мери вредност акција инвестиционих фондова.

Берза је прошле године остварила добитак у износу од 1,49 милиона евра, што је за 145,1 одсто више него предходне године и биће подјељен на дивиденде и награде. Прошлогодишњи пословни резултати изузетно су добри и високо изнад зацртаних циљева због доброг промета на берзи, раста капитализације и рекорданог раста цена акција. Из тих разлога постоји и велико интересовање за акције Љубљанске берзе и понуде за куповину и спајање свих јачих берзи у региону.

2007. године Београдска, Македонска, Загребачка и Љубљанска берза потписали су у Скопљу Меморандум о партнерству који им омогућава ближу сарадњу у промоцији регионалног тржишта. Партнерство треба да буде усмерено на сервисирање потреба главних регионалних и међународних интересних група, институционалних и приватних инвеститора и инвестиционих компанија и трајаће две годнине, односно до децембра 2009. године. Сарадња подразумева развијање концепта регионалних берзанских производа, организацију заједничких конференција инвеститора за највеће издаваоце, промоцију регионалних тржишта на јединственој wеб страници и кратке периодичне извјештаје о карактеристикама појединачних тржишта.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net