почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

САД

 

Сједињене Америчке Државе имају веома разгранат систем берзи. Највеће берзе смештене су у Njујорку и Чикагу. Поред ових централних, постоје и регионалне и локалне берзе у САД. Главна национална берза је Њујоршка берза – НYСЕ или тзв. „Big Board“. Хартије од вредности су постојале у промету на Wall Street-u и пре званичног оснивања Њујоршке берзе. Плаћало се сребрним полугама дељеним на до 1/8, а од 2001. године цене акција се изражавају искључиво у децималама УСД. Пролеће 1792. се узима као званични почетак рада Њујоршке берзе уговор о искључивој међусобној трговини уз фиксне провизије. Главни део ове берзе сачињава „паркет“ на коме се овија промет. Паркет се састоји од соба за трговање. Највећи део паркета зове се главна соба и одређен је за трговину најактивнијим акцијама. Постоји и мањи део паркета на коме се тргује обвезницама и неактивнијим акцијама. Капитализација НYСЕ је око 27,1 трилиона $ што представља 78% америчке и 66% светске капитализације. Индекс који укључује 200 светских лидера из 19 земаља износи око 10 трилиона $ тржишне капитализације што представља 37% укупне светске тржишне капитализације.

Само чланови берзе могу учествовати на паркету у трговини са котираним хартијама од вредности. Njујоршка берза има 1366 чланова и њихов број се није мењао од 1953. Чланство не берзи се колоквијално назива „седиште“. Годишње се у просеку обави преко стотину трансфера седишта тј. чланства на берзи. Током година, цена седишта се кретала од 17.000 долара до преко милион америчких долара. Задњих година је проширена могућност приступа паркету електронским путем.

НYСЕ има најстроже услове листинга у односу на све друге берзе у САД. На овој берзи се котирају ефекти највећих успешних предузећа са другом пословном традицијом и које морају да задовоље одређене услове броја акционара, броја емитованих акција, бруто профита итд. Да би компанија задржала свој листинг на берзи мора да квартално објављује свој извештај о оствареном промету, годишње да објављује свој финансијски извештај, и др.

Друга по величини је Чикашка берза - ЦБОТ која је основана 1848. године и данас је то најстарија берза дериватних хартија од вредности. Има преко 3600 чланова од којих 1400 представљају тзв „пуне чланове“ који могу трговати свим врстама уговора. Ово тржиште омогућава промет фјучерс и опционих уговора за његове чланове и њихове клијенте. Цене се формирају кроз процес аукционог извикивања на паркету и уз помоћ електронских трговачких система. У својој дугој историји Чикашка берза је у прво време служила као берза фјучерса искључиво на пољопривредне производе, а од 1975. долази до увођења фјучерса на финансијске инструменте, а од 1982. у промету су и опције на фјучерсе. Укупан обим у 2006. години је преко 805 милиона уговора, највећи забележени обим у својој историји.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net