почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

ЛИНКОВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ АКЦИОНАРИМА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.

27.12.
2023.

Погледајте комплетну информацију »

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД О НАМЕРИ ИСПЛАТЕ ДИВИДЕНДЕ

18.12.
2023.

Погледајте комплетну информацију »

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ АКЦИОНАРИМА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.

25.11.
2022.

Погледајте комплетну информацију »

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ СКУПШТИНЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

08.07.
2022.

Погледајте комплетну информацију »

 

ДАНАС ИСПЛАТА ДИВИДЕНДЕ

29.11.
2021.

Погледајте комплетну информацију »

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ АКЦИОНАРИМА ДРУШТВА

12.11.
2021.

Обавештавамо вас да ће дивиденда акционарима Друштва бити исплаћена дана 29.11.2021. године преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
Измена Обавештења о намери исплате дивиденде акционарима Друштва (12. новембар 2021.) »,
Обавештење о начину исплате дивиденде акционарима Друштва (12. новембар 2021.) »

 

ДОНЕТА ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

06.07.
2021.

Погледајте комплетну информацију »

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ПРИВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ (МЕЂУДИВИДЕНДЕ)

11.12.
2020.

Обавештење о начину исплате привремене дивиденде акционарима "Телеком Србија" а.д. за 2020. годину после 14.12.2020. године

Погледајте комплетну информацију »

 

ИСПЛАТА ПРЕВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ (МЕЂУДИВИДЕНДЕ) АКЦИОНАРИМА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. ЗА 2020. ГОДИНУ

23.11.
2020.

Исплата превремене дивиденде (међудивиденде) акционарима Друштва за 2020. годину биће извршена дана 24.11.2020. године.
За више информација можете прочитати овде »

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ПРИВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ (МЕЂУДИВИДЕНДЕ)

19.10.
2020.

Исплата привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима за 2020. годину
Погледајте комплетну информацију »

 

ОДРЖАНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.: ДОНЕТА ОДЛУКА О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

12.06.
2018.

Скупштина акционара „Телеком Србија“ а.д. је на 53. редовној седници, дана 11.06.2018. године, донела одлуку о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. по Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2017. годину.

Истом одлуком одобрена је исплата дивиденде акционарима Друштва, у новцу, у бруто износу од 10,1533 динара по акцији. Право на дивиденду имају сви акционари „Телеком Србија“ а. д. Београд - лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција „Телеком Србија“ а. д. Београд на дан 1.6.2018. године (Дандивиденде).

Извршни одбор Друштва ће одредити дан почетка и поступак исплате дивиденде акционарима и утврдити текстове обавештења акционарима у вези са исплатом дивиденде.

Обавештење о исплати дивиденде можете преузети овде.

Oдлука о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. доступна је овде.

Све усвојене одлуке са седнице Скупштине доступне су овде.

 

50. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД

30.05.
2016.

На седници Надзорног одбора која је одржана данас 25.5.2016. године усвојени су предлози финансијских извештаја за 2015.годину и предлог Одлуке о расподели добити.

 

50. Редовна Скупштина акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд ће се одржати дана 29.6.2016. године, у просторијама Друштва у Београду, ул. Таковска бр. 2, са почетком у 12 часова

 

На седници Скупштине акционара поред одлука о усвајању финансијских извештаја донеће се одлука о исплати дивиденде.

 

У складу са пословним резултатима за 2015. годину предложено је да добит по акцији буде 15,32 динара у бруто износу, а исплата се очекује око 20. јула свим акционарима.

 

Бруто износ дивиденде се опорезује по стопи од 15%., а на основу Пореза на приход од капитала.

 

Материјал са релевантним информацијама за наведену седницу доступан је овде: https://www.mts.rs/otelekomu »

 

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ИСПЛАТЕ ДИВИДЕНДЕ

04.02.
2016.

Погледајте информацију на сајту Синдиката Телекома "Србија" »

 

ИСПЛАТА ПРИВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ

(МЕЂУДИВИДЕНДЕ) АКЦИОНАРИМА

"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД

31.12.
2014.

Погледајте комплетну информацију »

 

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ

ПРИВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ

(МЕЂУДИВИДЕНДЕ) АКЦИОНАРИМА

ДРУШТВА

23.12.
2013.

На основу Одлуке Скупштине акционара Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија”а.д. Извршни одбор Друштва је донео Одлуку о поступку И начину исплате привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима Друштва.

 

Погледајте комплетну информацију »

 

ОДРЖАНА 46. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

“ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д.

19.12.
2013.

 

Погледајте комплетну информацију »

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИМА И БИВШИМ

ЗАПОСЛЕНИМА У ВЕЗИ СА ПРЕДЛОЖЕНОМ ОДЛУКОМ

СКУПШТИНЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. О ИСПЛАТИ

ПРИВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ (МЕЂУДИВИДЕНДЕ)

03.12.
2013.

Поштовани запослени и бивши запослени ЈП „Пошта Србије“ и „Телеком Србија“ а.д. – акционари „Телеком Србија“ а.д.,

 

У случају да на ванредној Скупштини „Телеком Србија“ а.д. заказаној за 18. децембар 2013. године, буде донета предложена одлука о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) свим акционарима „Телеком Србија“ а.д., од стране надлежних органа и организационих целина „Телеком Србија“ а.д., биће започете све неопходне активности у циљу реализације наведене исплате у року који ће накнадно бити одређен.

 

Ради потпуне информисаности, а имајући у виду да се оваква исплата врши први пут након што су грађани – носиоци права, запослени и бивши запослени ЈП „Пошта Србије“ и „Телеком Србија“ а.д. постали акционари „Телеком Србија“ а.д., у смислу важећих прописа, подсећамо на начине на које се када исплата од стране „Телеком Србија“ а.д. буде извршена, може подићи новац по предметном основу:

 • акционарима који су отворили власнички и новчани рачун за трговање акцијама, у некој од банака или брокерских кућа, чланова Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, исплата привремене дивиденде (међудивиденде) ће бити извршена на тај новчани рачун. Списак свих брокерских кућа и овлашћених банака се налази на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (www.crhov.rs).
 • акционари који до дана дивиденде тј. до 8.12.2013. године, не отворе власнички и новчани рачун за трговање акцијама, износ привремене дивиденде (међудивиденде) који им припада, могу подићи лично на шалтеру било које експозитуре Војвођанске банке, корпоративног агента „Телеком Србија“ а.д. Београд, уз личну карту.
 • акционарима који су добили по 31 акцију „Телеком Србија“ а.д. као грађани, исплата ће бити извршена преко Банке Поштанска штедионица и износ привремене дивиденде (међудивиденде), ови грађани ће моћи да подигну на шалтерима пошта.

САОПШТЕЊЕ

03.12.
2013.

Поштовани акционари,

 

Овим путем желимо да вас обавестимо да је за 18.12.2013. године сазвана Ванредна седница Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“а.д на чијем ће дневном реду између осталог бити и одобравање исплате привремене дивиденде (међудивиденде) свим акционарима Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“а.д.. Подсећамо све власнике акција Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“а.д. да ће право на исплату привремене дивиденде (међудивиденде) имати лица која су уписана у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности на дан 08.12.2013. године који је утврђен као Дан акционара 46. Ванредне седнице Скупштине Друштва. Исплата привремене дивиденде (међудивиденде) свим акционарима обавиће се у складу са одлуком Скупштине акционара, а предлогом одлуке је предвиђено да дан почетка и поступак исплате дивиденде одреди Извршни одбор Друштва у року од 15 дана од доношења одлуке, што ће бити објављено на званичном сајту Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“а.д.

Материјал за ванредну седницу Скупштине Акционара можете погледати овде »
 

САОПШТЕЊЕ

28.08.
2012.

Поштовани чланови Удружења

и сви запослени, бивши запослени и грађани власници акција „Телеком Србија“ а.д.,

 

С обзиром да се ових дана појавила циркуларна СМС порука којом тзв. Удружење малих акционара позива чланове да продуже чланство и плате чланарину за 2012. годину у висини од 300,00 динара, обавештавамо да овакве поруке не потичу од нашег Удружења и да се овим путем јавно ограђујемо од ових и свих евентуално будућих порука сличне садржине.

Чланство у нашем Удружењу је добровољно без плаћања чланарине и наше Удружење никада није слало СМС или друге врсте порука, којима од чланова захтевамо плаћање чланарине или било какво друго давање у новцу.
 

ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ПРЕНОСУ АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД НА ВЛАСНИЧКЕ РАЧУНЕ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ, ДЕПОУ И КЛИРИНГУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

19.07.
2012.

Захтеви различитих подносилаца – физичких или правних лица, као и надлежних државних институција и органа у поступку наслеђивања умрлих лица која су, у смислу Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, "Службени гласник РС", бр. 123/2007 и 30/2010, у оквиру законске категорије - запослени и бивши запослени „Телеком Србија“ а.д. Београд постали акционари Друштва, за издавање потврда о извршеном преносу акција „Телеком Србија“ а.д., Београд, на дан 3. маја 2012. године, на власничке рачуне у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХоВ) могу се поднети путем редовном поштом или непосредно у Писарници „Телеком Србија“ а.д. - на адресу „Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, 11000 Београд, са назнаком „За Сектор за односе са инвеститорима“.
Захтеви из претходног става обавезно морају да садрже: име и презиме лица за које се тражи издавање потврде, ЈМБГ тог лица, оригинал извода из матичне књиге умрлих лица за које се тражи издавање потврде или оверену фотокопију наведеног извода, име и презиме/пословно име и адресу подносиоца захтева и сврху за који се потврда користи.
Потврде се достављају препорученом пошиљком на адресу подносиоца захтева.
Посебно напомињемо да „Телеком Србија“ а.д. у складу са прибављеном писаном сагласношћу ЦРХоВ од 12.07.2012. године, издаје потврде које се односе искључиво на умрла лица који су у оквиру законске категорије - запослени и бивши запослени „Телеком Србија“ а.д., Београд остварили право у смислу горе наведеног закона, са стањем на дан 3. маја 2012. године, а у циљу остваривања права њихових наследника у поступцима пред надлежним судовима.
Остали грађани – носиоци права, као и запослени и бивши запослени „Телеком Србија“ а.д., Београд у смислу наведеног закона, могу проверити статус свог права на бесплатне акције на сајту Агенције за приватизацију www.
priv.rs, уношењем одговарајућих података, док се потврде о њиховом власништву над акцијама прибављају посредством овлашћеног члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са важећим прописима.
 

Преузето са званичног сајта Телеком Србија а.д. www.telekom.rs
 

ДА ЛИ ПРОДАВАТИ АКЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ“А.Д.

20.06.
2012.

Почетком септембра месеца очекује се почетак трговања акцијама „Телекома Србија“а.д. на Београдској берзи, тако да је у јавности присутна дилема о томе да ли акције треба продавати одмах или не. Желимо да подсетимо да је у више наврата председник Синдиката Телекома „Србија“ и председник Удружења власника акција „Телекома Србија“а.д. у интервјуима датим различитим медијима и путем сајтова синдиката телекома „Србија“ и Удружења власника акција изнео мишљење да ће вредност акција „Телекома Србија“а.д. дугорочно гледано на дужи низ година расти. Да ли ћете продати своје акције или ћете сачекати неко време одлучите сами ?. Међутим, да је профитабилно бити власник акција Телекома и поред тешких економских дешавања, како у Србији тако и у земљама из окружења потврђују и тесктови преузети са разних интернет сајтова о пословању телекома из земаља окружења које можете прочитати у наставку овог текста.
 

Погледајте цео текст »
 

ИЗЈАВА ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА МИРОСЛАВА ЈОКСИМОВИЋА ЗА ДНЕВНИ ЛИСТ ДАНАС

30.05.
2012.

Мирослав Јоксимовић, председник Синдиката Телекома „Србија“, каже да у њиховом договору са Војвођанском банком нема ничег забрањеног, те да је свим радницима објашњено да могу да ангажују било коју банку, односно брокера којег желе.

 

Војвођанску банку смо изабрали из четири разлога. То је банка са највећим искуством у овим питањима, пошто је преко ње продају својих акција спровело 27.000 радника НИС-а. Друго, Војвођанска банка је корпоративни агент Телекома Србије. Она има филијале по целој Србији, тако да радници из Пирота или Лесковца не морају да путују у други град да би дали налог за продају својих акција. И на крају, ако погледате обим трговања брокерских кућа у Србији, видећете да је Војвођанска банка у самом врху, односно на трећем месту. – објашњава Мирослав Јоксимовић

 

Упитан за природу уговора између Удружења акционара и ове банке, он каже да је свим радницима при учлањењу у Удружење понуђено да потпише сагласност да их Војвођанска банка контактира поводом продаје акција и затим је списак са именима и бројевима телефона тих акционара достављен Војвођанској банци.

 

То даје огромну стартну предност овој банци у односу на њене конкуренте, али Јоксимовић тврди да ни синдикат ни Удружење нису узели „ни динара“ од Војвођанске банке.

 

- То не значи да некад можда нећемо потписати уговор са њима. То не мора да буде трговање, већ може да буде и донација – каже Мирослав Јоксимовић, понављајући да до сада нису узели „ни банке“ од Војвођанске банке и каже да чак ни не наплаћују чланарину за приступање Удружењу, али да ће и то вероватно у једном тренутку морати да уведу, како би могли да финансирају даљи рад.

 

- Све банке се сад боре за тржиште од 550 милиона евра, колико вреде акције, па сад пријављују једна другу Комисији – верује Јоксимовић

 

Према његовим речима, Војвођанска банка је у договору са Удружењем акционара радницима Телекома понудила повољније брокерске услове, који подразумевају провизију од 0,5 одсто од вредности трансакције. У међувремену се појавило пет, шест банака које нуде чак повољније услове од Војвођанске банке, односно ниже провизије, али са „скривеним трошковима", попут годишње накнаде од 200 динара за вођење рачуна, коју Војвођанска банка не наплаћује.
 

РАСПОДЕЛА АКЦИЈА ТЕЛЕКОМА СРБИЈА ЗАПОСЛЕНИМА И БИВШИМ ЗАПОСЛЕНИМА ПРЕМА ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА

21.05.
2012.

Погледајте информацију на сајтy Агенције за приватизацију »
 

ПОТВРДА "ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ" А.Д. НОВИ САД О ВИСИНИ НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ БРОКЕРСКИХ И КАСТОДИ УСЛУГА КОЈЕ СЕ НАПЛАЋУЈУ ОД ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА

16.05.
2012.

Обавештавамо чланове Удружења да приликом отварања власничког рачуна у "Војвођанској банци" а.д. траже да им банка уз Уговор о обављању брокерских послова и Уговор о отварању и администрирању наменског рачуна за трансакције са финансијским инструментима изда и Потврду о висини накнада и провизија за обављање брокерских послова и кастоди услуга за администрирање и салдирање трансакција са хартијама од вредности која важи искључиво за чланове Удружења.
Чланови Удружења који су већ отворили рачун и закључили Уговор о обављању брокерских послова и кастоди услуга са "Војвођанском банком" а.д., Потврду о висини накнада и провизија за обављање брокерских послова и кастоди услуга добиће на е-маил или је могу одштампати са нашњег сајта.

Услови, накнаде и провизије наведене у Потврди примењују се на све чланове Удружења, који отворе власнички рачун у "Војвођанској банци" а.д. и закључе Уговор о обављању брокерских послова и кастоди услуга са овом банком.

Потврда "Војвођанске банке" а.д. о висини накнада и провизија за обављање брокерских послова и кастоди услуга за администрирање и салдирање трансакција са хартијама од вредности која важи искључиво за чланове Удружења »
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

07.05.
2012.

Обавештавамо све чланове Удружења да могу да оду у најближу филијалу „Војвођанске банке“ и предузму све радње везане за отварање власничког рачуна итд. Потребна документација за отварање рачуна је лична карта.

 

Право на погодности које даје „Војвођанска банка“ имају искључиво чланови Удружења.

 

Погледајте списак филијала „Војвођанске банке“ овлашћених за трговање акцијама » и контакт податке овлашђених лица »
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕНОСУ АКЦИЈА БЕЗ НАКНАДЕ ИЗДАВАОЦА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. БЕОГРАД

04.05.
2012.

У складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Сл. гласник РС", бр. 123/2007 и 30/2010), а на основу Одлуке Владе републике Србије 05 Број 023-3060/2012 од 27. априла 2012. године, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је извршио пренос акција издаваоца "Телеком Србија" а.д. Београд на рачуне финансијских инструмената грађана уписаних у евиденцију носилаца права на бесплатне акције, запослених и бивших запослених предузећа "Телеком Србија" а.д. Београд.

 

Преузето са сајта Централног регистра »

 

Преносимо са сајта Синдиката Телекома "Србија":

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОНЕЛА
ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕЗ НАКНАДЕ

30.04.
2012.

Влада Републике Србије је дана 27.04.2012. године донела Одлуку о преносу акција без накнаде грађанима – носиоцима права и запосленима и бившим запосленима Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, која је објављена у Сл. гласнику РС, бр. 41 од 27.04.2012. године.

Наведеном Одлуком утврђен је поступак и начин преноса бесплатних акција „Телеком Србија“ а.д. на грађане/носиоце права и запослене и бивше запослене.

Право на пренос акција без накнаде је стекло 39.856 запослених и бивших запослених, којима ће бити подељено 6,94% од процењене тржишне вредности укупног капитала „Телеком Србија“ а.д., односно 69.400.000 акција, а почетна цена по којој ће се трговати акцијама износи 2,27 евра по акцији, обрачунато у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан отпочињања трговања. Сваки запослени и бивши запослени остварује право на пренос акција без накнаде у складу са чланом 23. закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације (Сл.гласник, бр. 123/07 и 30/10), чије одредбе става 1. и 3. гласе:

Запослени и бивши запослени у предузећу пре спроведене приватизације остварују право на пренос без накнаде акција тог предузећа у висини од 200 евра по пуној години радног стажа у том предузећу обрачунато према процењеној тржишној вредности укупног капитала предузећа пре спроведене приватизације, рачунато у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан вршења процене, а највише за 35 година радног стажа.

Право из става 1. овог члана запослени и бивши запослени остварују сразмерно годинама радног стажа у том предузећу и правним претходницима тог предузећа, осим за године радног стажа по основу којих су право на пренос капитала без накнаде остварили у складу са Законом о приватизацији, а највише за 35 година радног стажа по оба основа.

Грађани/носиоци права стичу право на пренос акција без накнаде у висини 15% укупног броја акција „Телеком Србија“ а.д., тако да ће 4.821.887 грађана/носиоца права добити по 31 акцију „Телеком Србија“ а.д., а почетна цена по којој ће се трговати акцијама износи 2,27 евра по акцији.

Ова одлука Владе Републике Србије ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 28.04.2012. године.

Агенција за приватизацију је дужна да донесе решење о преносу акција без накнаде за запослене и бивше запослене и достави га „Телеком Србија“ а.д. и Централном регистару, депоу и клирингу хартија од вредности, у року од 7 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Истовремено, Агенција за приватизацију је дужна да у року од 7 дана од дана ступања на снагу ове одлуке достави Централном регистру налог за пренос акција на власничке рачуне грађанa/носиоцa права.

Сада када је Влада Републике Србије донела Одлуку о преносу акција без накнаде, поступак преноса акција без накнаде мора бити спроведен до краја и више се не може зауставити.

Можете погледати Одлуку Владе Републике Србије о преносу акција без накнаде »

 

БУДУЋИМ ВЛАСНИЦИМА АКЦИЈА „Телеком Србија“а.д.
(запослени, бивши запослени, пензионери и грађани)

26.04.
2012.

У току су припреме за почетак поделе акција Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., па овим путем желимо да истакнемо најважније разлоге због којих је формирано Удружење власника акција „Телеком Србија“ а.д. и на тај начин отклони одређена неразумевања и дилеме.
 • Улога синдиката у смислу остваривања права запослених у “Телеком Србија” а.д. на бесплатне акције је завршена усвајањем Закона о остваривању права на бесплатне акције и новчану надокнаду предузећа чији је власник Република Србија;
   
 • Споразумом о учешћу синдиката у органима и телима за спровођење Закона, синдикат је обезбедио активну улогу у изменама и допунама Закона и његовој примени, као и контролну позицију у поступку процене вредности капитала наше компаније пре изласка акција на берзу;
   
 • Завршено је уписивање права на акције “Телеком Србија” а.д., чиме су и формално испуњени услови за добијање акција;
   
 • Влада Републике Србије је донела одлуку о подели бесплатних акција;
   
 • Управни одбор Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. је на својој седници одржаној 20.04.2012. године усвојио потребна документа за упис акција у складу са законском регулативом и Одлуком Владе Републике Србије;
   
 • Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“а.д. је извршило пренос акција у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Шта се дешава када добијемо наше акције?

 1. Можемо их одмах продати по цени која буде утврђена приликом изласка наших акција на Берзу и на тај начин решити неке своје финансијске проблеме или друге планове.
 2. Можете их сачувати и чекати да њихова вредност порасте, без могућности да утичете на будућу цену.
 3. Можете их удружити са другим “мањинским” акционарима у Удружење власника акција „Телеком Србија“ а.д..

Шта даље?
 

Поучени искуствима других акционара, који су неорганизовани и недовољно информисани кренули пут акционарства, а да би се умањила или избегла злоупотреба продаја акција на берзи основали смо Удружење власника акција „Телеком Србија“ а.д. Оснивањем Удружења власника акција „Телеком Србија“ а.д. омогућује се акционарима да се удруже и да удружени продају акције преко провереног брокера и под договореним условима. Оно што акционари треба да знају, јесте да је акционарима допуштено да одлучују о судбини предузећа, а тиме и о судбини својих акција, само под условом да учествују у раду скупштине акционара. Учешће у раду Скупштине акционара условљено је поседовањем одређеног пакета акција. Велики број акционара може поседовати и преко 50% акција неке компаније, али ако нису организовани, они немају никаква права, нити утицаја на организовање и управљање компанијом. Ово је један од разлога, зашто акционари могу постати предмет злоупотреба од стране многих заинтересованих за наше акције, као на пример чланова органа управљања у предузећима или спољних “инвеститора”. Акционари према важећим прописима имају право да се удружују и да, преко пуномоћника штите своја појединачна права и интересе. Синдикат може и треба да помогне логистички (путем едукација, семинара, трибина, ангажовањем експерата из области акционарста) у раду Удружења власника акција „Телеком Србија“ а.д., јер ви то заслужујете, међутим синдикат не може да заштити појединачне интересе акционара. Интереси акционара могу једино да се заштите удруживањем у Удружење, што је управо и разлог оснивања Удружења власника акција „Телеком Србија“ а.д.. Рад Удружења подразумева едукацију чланова, оглашавање у медијима, презентацију удружења путем средстава јавног информисања, ангажовање брокерске куће, ангажовање експерата из области акционарства, израду јединствене базе података свих чланова удружења, формирање канцеларија Удружења по свим регионима и већим градовима, и све остале пратеће активности, а све у циљу да би акционарима омогућили квалитетну заштита и заступање.

 

Сврха удруживања акционара у Удружење власника акција „Телеком Србија“ а.д. је, учествовање у раду Скупштине акционара „Телеком Србија“ а.д., обезбеђивање потребне квоте за учешће у раду највишег органа предузећа, стварање неупоредиво бољих услова за продају и куповину акција.

 

Само удружени можемо стићи до жељеног циља!  

 

Удружење власника акција „Телеком Србија“ а.д.

 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА „ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ“

ЗА НЕДЕЉУ ШТЕДЊЕ“

03.11.
2011.

Погледајте детаље понуде »

 

САОПШТЕЊЕ

11.10.

2011.

Овим путем желимо да обавестимо јавност и све чланове Удружења власника акција, као и оне који то још нису постали, да је Комисија за хартије од вредности дана 07.10.2011. године донела дискриминаторско Решење бр. 570-13-1912/6-11 o давању сагласности на Правилник о тарифи Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, 10 број 2/6-3 од 05.10.2011. године, који ступа на снагу наредног дана од дан објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ којим се на врло перфидан начин запослени, бивши запослени и пензионери који ће ускоро постати власници акција „Телеком Србија“ а.д. и издаваоца акција стављају у неравноправан положај у односу на запослене, бивше запослене и пензионере Нафтне индустрије Србије, тако што се наведеним изменама Правилника предвиђа увођење такси за појединачне акционаре и за издаваоце акција „Телеком Србија“а.д..

 

Тарифе које су уведене су следеће:

За појединачне акционаре: Претходни
тарифник
Нови
тарифник
Отварање власничког рачуна Без накнаде 500,00 РСД
Отварање заложног рачуна Без накнаде 500,00 РСД
Гашење рачуна хартија од вредности Без накнаде 500,00 РСД
Пренос ХоВ по основу поклона, наследства Без накнаде 500,00 РСД
Пренос ХоВ по основу промене депозитара Без накнаде 100,00 РСД
     
За издаваоца акција

у овом случају „Телеком Србија“а.д.

Претходни
тарифник
Нови
тарифник
Отварање емисионог рачуна код новог агента Без накнаде 10.000,00 РСД
Замена акција у Централном регистру Без накнаде 20.000,00 РСД
(по захтеву)
Издавање јединствене евиденције акционара на ЦД-у
За друштва преко 10.000 акционара
5.000,00 РСД 100.000,00 РСД
(по захтеву)
Смањење капитала поништењем акција Без накнаде 10.000,00 РСД
(по захтеву)
Испис (поништење) акција из централног регистра 5.000,00 РСД 10.000,00 РСД
(по захтеву)


Овим чином су будући власници акција „Телеком Србија“а.д. дискриминисани у односу на акционаре Нафтне индустрије Србије и све остале који су трговали акцијама у складу са старим Тарифником. Сматрамо да оваква одлука мора бити стављена ван снаге и позивамо све релевантне чиниоце да предузму све што је потребно како би то остварили.

 

Удружење власника акција
 

ЕДУКАЦИЈА

30.09.

2011.

Удружење власника акција „Телекома Србија“ а.д. у сарадњи са Овлашћеном банком за брокерско дилерске послове „Војвођанска банка“ а.д. је почело едукацију запослених, бивших запослених и пензионера на тему подела акција без накнаде, правима које ће имати по основу власништва на акцијама, начинима располагања и трговине акцијама и погодностима које брокери Војвођанске банке а.д. омогућују члановима Удружење власника акција „Телекома Србија“ а.д..

 

Сви присутни на едукацији имају могућност да путем постављања питања стручним особама које држе презентацију сазнају како могу да располажу и тргују акцијама, који је поступак за то, како да остваре погодности коришћењем услуга Војвођанске банке а.д., као и све остало што их занима о акцијама.

 

По најави из Владе Републике Србије бесплатне акције „Телекома Србија“ а.д. треба да буду подељене до краја новембра. 

 

САОПШТЕЊЕ

18.08.

2011.

Удружење власника акција „Телеком Србија“а.д. и ЈП ПТТ Саобраћаја „Србија“ се у потпуности слаже са сaопштењем објављеним на сајту Синдиката Телекома „Србија“ поводом вишегодишњег одлагања поделе бесплатних акција онима који на то имају право а то су у овом моменту милиони грађана и десетине хиљада запослених, бивших запослених и пензионера „Телекома Србија“а.д. и ЈП ПТТ Саобраћаја „Србија“.


Удружење власника акција „Телеком Србија“а.д. и ЈП ПТТ Саобраћаја „Србија“ тим поводом изражава протест и наглашава да одлагање поделе бесплатних акција не само што је материјално оштетило грађане и запослене, бивше запослене и пензионере већ je и директно кршење закона и донетих политичких одлука.


ИНФО СЛУЖБА УДРУЖЕЊА
 

Погледајте САОПШТЕЊЕ (АКТИВНОСТИ ОКО РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОДЕЛЕ БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА)  
 

ПОДСЕЋАМО НА I СЕДНИЦУ УО УДРУЖЕЊА

27.5.2008.

15.04.

2011.

Погледајте записник са I седнице
 

ОТВОРЕНО ПИСМО РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ

СИНДИКАТА У „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

30.03.

2010.

Отворено писмо репрезентативних синдиката у „Телеком Србија“ а.д. председнику Републике, господину Борису Тадићу и председнику Владе, господину Мирку Цветковићу
 

САОПШТЕЊЕ

29.03.

2010.

Поводом најављене продаје 40% акција „Телеком Србија“а.д., у име дела грађана, запослених и бивших запослених чланова Удружења, захтевамо следеће:
 1. да се у процес продаје укључе мали акционари;
 2. да се у најмању руку удруживањем акција заштити цена акција и да се као најнижа цена акција малих акционара утврди продајна цена државног дела власништва;
 3. сматрамо да запослени и бивши запослени, који према нашим проценама имају укупно око 10% акција „Телеком Србија“а.д., не смеју бити искључени из процеса продаје и тражимо да се представници малих акционара укључе у све процесе спровођења одлука Владе Републике Србије.

Наведено захтевамо у циљу заштите интереса малих акционара и очувања цене акција које ће бити пренете грађанима, запосленима и бившим запосленима.
 

 
   
   


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net